Istorija

Istorija

U enciklopedijama obično nailazimo na šturo objašnjenje da su naočare – specijalno montirana optička stakla koja služe za ispravljanje mana oka i poboljšanje vida – najverovatnije italijanski pronalazak iz 13. veka i da su počele da...

Read more